Skip to content

A kézről való tanítás és a hozzá kapcsolódó innovatív zeneoktatási módszerek.

A kezdő zenét tanuló gyerekek vizuálisan, kézről gyorsabban és élvezetesebben sajátítják el a kisebb zenei darabokat.

A kézről való tanítás a Rajkó módszernek nevezett zeneoktatási metódus egyik alappillére, melyet iskolai keretek között közel 30 éve használnak elsősorban a szórakoztató zene tanítása során. Így már több száz, illetve több ezer zenét tanuló növendék életére volt hatással a módszer. Azonban ennek a klasszikus zene tanítása során történő intenzívebb alkalmazása jelenti a paradigmaváltást a zeneoktatásban.

Tanítási filozófiánk

A kézről való tanítás valójában az egyik legegyszerűbb formája a hangszer tanulásnak. A tanár bemutat egy rövid részletet a zeneműből, melyet még meg lehet könnyedén jegyezni és a tanuló visszajátssza azt a hangszeren. A növendék ebben a formában egyszerre láthatja a lefogott hangokat, az ujjrendet és hallhatja a ritmust és a zenei megfogalmazást. Ezeket a zenei információkat egy kezdőnek sokkal könnyebb felfognia látvány és hallás után egyszerre, mint a kottából előbb értelmezni az elvont jelek tartalmát, majd a hangszeren megszólaltatni azt. Az első zenei egység többszöri visszajátszása után tovább haladnak a következő zenei motívumra, melyet szintén előjátszás után a tanuló többször leutánoz. Majd az addig tanult zenei részleteket összefoglalva újra átismétlik, mely a memorizálási folyamat fontos részét képezi.

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

Kurzus/szakkör (egymásra épülő, rendszeres foglalkozások)

Itt vagyunk jelen

Budapest

Nekik szólnak programjaink

b_5-6 éves gyerekek c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek f_13-14 éves gyerekek

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Kreativitás Kitartás Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás