Skip to content

Bölcs Kavics Art and Science Workshopok

Célunk, hogy 8-12 éves gyerekek számára izgalmas kísérleteken és művészi alkotómunkán keresztül lehetővé tegyük természettudományos jelenségek megtapasztalását és megértését.

Bölcs Kavics Art and Science Workshopok foglalkozásain a gyerekek alapvető fizikai törvényszerűségekkel ismerkedhetnek meg, miközben a kreativitásuk és a problémamegoldó képességük is fejlődik. Hívószavak a tudomány közérthetővé tétele, a kreativitás, az interaktivitás és az újrahasznosítás. A workshopok egy-egy természeti jelenség témája (pl. a víz, a mozgás, a fény, a navigáció, az űr vagy a robotika) köré rendeződnek.

Tanítási filozófiánk

Komplex foglalkozásainkon egyszerre több diszciplína munkamódszerét, ismeretanyagát használjuk a felvetett kérdések bemutatásához. Az élménypedagógia, a gamifikáció, a learn-by-doing elv fontos kiindulópontok a foglalkozások megtervezésekor. Workshopjainkon nem ismeretátadás zajlik, hanem a gyerekek tapasztalataira, kíváncsiságára építve, dialógust alakítunk ki velük és a válaszok kitartó keresésére ösztönözzük őket.

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

Workshop (alkalmanként, egy-egy téma mentén szervezett foglalkozás) c_Rendezvény, rendezvénysorozat, fesztivál

Itt vagyunk jelen

Budapest

Nekik szólnak programjaink

c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Kreativitás Kíváncsiság Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás