Skip to content

Funside School

Az idegen nyelvi kommunikáció játékos fejlesztése, a problémamegoldás és a kritikus gondolkodás elősegítése zajlik nálunk programozás oktatáson keresztül, illetve LEGO-val.

Célunk a gyermekek készségeinek fejlesztése, fókuszálva a legfontosabb és leghasznosabb képességekre: az idegen nyelvi kommunikáció játékos fejlesztésére, a problémamegoldás és a kritikus gondolkodás elősegítésére programozás oktatáson keresztül, vagy éppen a sikeres kooperációra nevelésre LEGO eszközök segítségével.

Tanítási filozófiánk

Teljes mértékben saját fejlesztésű módszertannal és tananyagokból dolgozunk, amelyek középpontjában a tapasztalati úton történő, élményalapú oktatás áll. Filozófiánk fontos pillére a pozitív megerősítésen alapuló tanítás, a gamifikált (játékosított) eredménykövetés és motiváció, a gyakori szülőknek való visszajelzés, valamint az infokommunikációs eszközök előnyeinek és hátrányainak megismerése és aktív használata.

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

b_Kurzus/szakkör (egymásra épülő d_Workshop (alkalmanként egy-egy téma mentén szervezett foglalkozás) rendszeres foglalkozások)

Itt vagyunk jelen

Budapest

Nekik szólnak programjaink

c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek f_13-14 éves gyerekek

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Együttműködés/csapatmunka Kommunikáció Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás