Skip to content

KÉPEZŐ

Képzőművészet alapú oktatási programunkban nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre, a jövő kompetenciáinak fejlesztésére a műalkotások szemléltetésével és a vizuális nevelés eszközeivel.

A KÉPEZŐ oktatási programunk célja, hogy a képzőművészetet, mint eszközt vonjuk be a közoktatásba, az óvodai alapprogramhoz és az iskolai alaptantervhez illeszkedve, interdiszciplináris módon, fejlesztve a jövőben fontos tudást, kompetenciákat és készségeket iskolai kereteken túl. Missziónk a képzőművészet népszerűsítése óvodás kortól az érettségiig, egy újszerű, komplex látásmód kialakítása, egy művészetet szerető, értő, a társadalmi problémákra fogékony társadalom formálásának támogatása.

Tanítási filozófiánk

Tanítási filozófiánk, hogy a képzőművészet eszközként való használatával segítsük a gyerekeket az élet legkülönbözőbb jelenségeinek az összefüggéseit megérteni. Az élménypedagógia és az alkotótevékenység révén jussanak hozzá tudáshoz és tapasztaláshoz, váljanak nyitottá, befogadóvá, kreatívvá, rendelkezzenek az önálló gondolkodás képességével és fejlesszük az érzelmi intelligenciájukat. Módszerek: interaktív ismeretátadás, önálló alkotás, szemléletformáló, érzékenyítő módszer, csapatmunka

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

b_Kurzus/szakkör (egymásra épülő c_Rendezvény d_Workshop (alkalmanként egy-egy téma mentén szervezett foglalkozás) f_Tábor (tanítási időn kívüli fesztivál összefüggő program) rendezvénysorozat rendszeres foglalkozások) többnapos

Itt vagyunk jelen

Budapest

Nekik szólnak programjaink

a_3-4 éves gyerekek b_5-6 éves gyerekek c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek f_13-14 éves gyerekek g_Szülők

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Érzelmi Intelligencia Kreativitás Szociális és kulturális nyitottság