Skip to content

Kompánia Alapítvány

Célunk, hogy a 7-24 éves hátrányos helyzetű fiatalok ne kallódjanak el, találják meg az útjukat, úgy, hogy ők maguk is tesznek érte.

Célunkat szakemberek segítségével, közösségi terek kialakításával és egyénre szabott fejlesztéssel érjük el. Alapítványunk két telephelyen segíti napi szinten a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását. Tanodánk célja, hogy egyénre szabott felzárkózási lehetőséget nyújtson az iskolarendszerben nehezen, illetve rosszul teljesítő gyerekek számára. A Kompánia Alter célja a szenvedélybetegség veszélyének kitett fiatalok és közvetlen környezetük minél szélesebb körű elérése, fogadása és ellátása.

Tanítási filozófiánk

Filozófiánk, hogy minden gyermeket megillet a boldog gyermekkor. Valljuk, hogy a kiegyensúlyozott gyermekkorhoz elengedhetetlenek a keretek és a biztonság, aminek alapfeltétele az állandóság és az őszinte, partneri kapcsolat kialakítása. Ezért várjuk a gyerekeket mindig ugyanabban az időben, tudják, hogy kikkel fognak tanulni, milyen programok lesznek. A gyerekekkel és szülőkkel tanulószerződést kötünk, amelyben rögzítjük az ő vállalásaikat és azt is, hogy mi mit vállalunk, miben tudunk segíteni

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

b_Kurzus/szakkör (egymásra épülő d_Workshop (alkalmanként egy-egy téma mentén szervezett foglalkozás) f_Tábor (tanítási időn kívüli g_Egyéb összefüggő program) rendszeres foglalkozások) többnapos

Itt vagyunk jelen

Budapest

Nekik szólnak programjaink

c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek f_13-14 éves gyerekek g_Szülők

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Együttműködés/csapatmunka Kitartás Szociális és kulturális nyitottság