Skip to content

Kreatív Partnerség Magyarország

Programunk tanárok és művészek aktív osztálytermi együttműködésén alapuló, nemzetközileg alkalmazott kreativitásfejlesztő, tanulási kedvet és iskolai eredményességet növelő oktatási program.

A programban a tanárok, művészek, tanulók és szülők között létrejövő partnerség célja a tanulók és pedagógusok motiváltságának növelése, a tanulók 21. századi képességeinek fejlesztése, és a tanárok módszertanának bővítése. A kreatív tanulás hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek elképzelhessék, milyen világban szeretnének élni, és motivációt is ad ahhoz, hogy ennek elérése érdekében lépéseket tehessenek. Azért dolgozunk, hogy segítsük a kreativitást megtalálni, felszabadítani és fejleszteni.

Tanítási filozófiánk

A KP egy olyan pedagógiai megközelítést dolgozott ki – „jól működő osztályterem” elnevezéssel –, amely a tanárokat osztálytermi munkájuk átalakítására bátorítja. Ennek lényege, hogy a diákok számára állandó kihívásokat jelentsenek a tanórák, a kreatív alkotás mintájára a tanulást valós élethelyzetekhez kötik, a tanulók fizikailag, szociálisan, érzelmileg és intellektuálisan egyaránt lefoglaltak, ugyanakkor saját élményeik, megfigyeléseik és kérdéseik központi helyet foglalnak el.

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

b_Kurzus/szakkör (egymásra épülő rendszeres foglalkozások)

Itt vagyunk jelen

b_Dél-Dunántúl (Baranya megye f_Közép-Magyarország (Pest megye) Somogy megye Tolna megye)

Nekik szólnak programjaink

c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek f_13-14 éves gyerekek

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Kitartás Kreativitás Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás