Skip to content

Rosa Parks Alapítvány

A befogadó, minőségi oktatáshoz igyekszünk hozzájárulni, hátránykompenzáló oktatási programmal, az intézményeken belüli befogadó, inkluzív oktatást támogató munkával és a szülőknek nyújtott jogi segítséggel.

Az Alapítvány a perifériára került, elsősorban roma gyerekek számára biztosít megtartó, fejlesztő közösséget, akik nem egyenlő esélyekkel állnak az iskolarendszer rajtvonalához. A szociális munka, pedagógia és a jog eszközeivel támogatjuk a családokat, hogy élni tudjanak a szabad iskolaválasztás jogával, hogy gyerekeik inkluzív iskolákba járhassanak és képességeik kibontakozhassanak. Ehhez mentorálással, fejlesztéssel és szabadidős programokkal járulunk hozzá.

Tanítási filozófiánk

Tanítási filozófiánk az esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság, szolidaritás és tolerancia elveire épül, melyeket tevékenységünk során folyamatosan szem előtt tartunk. Módszertanunk legfontosabb eszközei a strukturált extracurriculáris tevékenységek, az élményalapú tanulás (kooperatív tanulás, tanítási dráma, csoportmunka, projektmódszer, felfedezéses tanulás), resztoratív szemlélet (ez hozzájárul a gyerekek problémakezelő képességeinek fejlődéséhez,) a pozitív kommunikáció, megerősítés.

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

b_Kurzus/szakkör (egymásra épülő c_Rendezvény d_Workshop (alkalmanként e_Játék egy-egy téma mentén szervezett foglalkozás) f_Tábor (tanítási időn kívüli fejlesztő könyv) fesztivál kártyajáték könyv (pl. társasjáték összefüggő program) rendezvénysorozat rendszeres foglalkozások) többnapos

Itt vagyunk jelen

Budapest

Nekik szólnak programjaink

b_5-6 éves gyerekek c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek f_13-14 éves gyerekek g_Szülők

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Együttműködés/csapatmunka Kommunikáció Önbizalom/önismeret