Skip to content

Mesemúzeum és Meseműhely

Célunk, hogy kiállításainkkal és a hozzá kapcsolódó drámapedagógiai, művészeti foglalkozásokkal fejlesszük az erkölcsi és érzelmi nevelést.

A Mesemúzeumon és Meseműhelyen keresztül a mese és a mesélés tágan és komplexen értelmezett pedagógiai és andragógiai fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyéni meseolvasás pedig virtuális közösségbe kapcsol. Mivel az iskolai nevelés leginkább a gyerekek értelmi fejlesztésére összpontosít, a Mesemúzeum elsődleges célja, hogy kiállításai és a hozzá kapcsolódó drámapedagógiai és művészeti foglalkozásokkal jelentős eredményeket érjen el az iskolai nevelés által kevésbé érintett területeken.

Tanítási filozófiánk

A Mesemúzeum és Meseműhely elsősorban történetírással, meséléssel, illetve a történetek és szereplők megjelenítésével fejleszti a gyermekek kreativitását és képzelőerejét. A drámapedagógiai elemeket tartalmazó foglalkozások és az együttműködést igénylő feladatok révén javulhat kommunikációs képességük, egymás iránti toleranciájuk, a történetek hallgatásával, írásával, mesélésével pedig szövegértésük és nyelvi kifejezőkészségük fejlődik. Az összetett és sokrétegű feladatok igénybe veszik és fejlesztik problémamegoldó képességüket. Mivel a mesékben gyakran saját problémáikra is választ találhatnak, a múzeumi foglalkozások mélyítik a gyerekek önismeretét, a támogató közegben megvalósuló próbateljesítések (feladatmegoldások, szereplések) pedig növelik önbizalmukat. A különböző kultúrák meséinek, történeteinek megismerése, feldolgozása növeli az eltérő kultúrák, életmódok, világnézetek és életkorok iránti toleranciájukat. Kitűzött céljaival összhangban a Mesemúzeum fontos feladata továbbá, hogy pedagógusok, illetve a szakmájukban érintettek számára felkészítő tréningeket, felnőttképzési foglalkozásokat szervezzen és bonyolítson le. A Mesemúzeum kiemelt és példaértékű gyakorlóterepe a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak. A felhalmozott tapasztalatokat, eredményeket az óvodai és iskolai nevelést és oktatást segítő módszertani kiadványok megjelentetésével, workshopok, konferenciák és továbbképzések szervezésével kívánja továbbadni, illetve megvitatásra bocsátani.

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

f_Tábor (tanítási időn kívüli, többnapos, összefüggő program) Workshop (alkalmanként, egy-egy téma mentén szervezett foglalkozás) Kurzus/szakkör (egymásra épülő, rendszeres foglalkozások) c_Rendezvény, rendezvénysorozat, fesztivál

Itt vagyunk jelen

Budapest

Nekik szólnak programjaink

b_5-6 éves gyerekek c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Kreativitás Kommunikáció Együttműködés/csapatmunka Kíváncsiság