Skip to content

Motiváció Műhely – Rejtvények Létrája

Játékos, matematikához kapcsolódó feladatokat, gyakorlatokat viszünk be tanodai foglalkozásainkra. Ezzel fejlesztjük a hozzánk járó hátrányos helyzetű gyerekek készségeit, képességeit, valamint növeljük a tantárgy tanulása iránti motivációjukat.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó családok a gyerekek lemaradásának hátránykompenzálását nem tudják biztosítani, finanszírozni. Célunk, hogy mi segítséget nyújtsunk számukra, támogassuk a tanodások logikus, problémamegoldó gondolkodásának fejlődését, valamint képessé tegyük őket a rendszerben való gondolkodásra, megszerzett tudásuk alkalmazására a mindennapokban. A Rejtvények Létrája magazinnal gamifikált gyakorlatokkal, feladatokkal teszünk mindezért kis csoportos foglalkozásainkon.

Tanítási filozófiánk

A Motiváció Tanodák fő célja a tanodába járó gyermekek és fiatalok támogatása abban, hogy tudatos, aktívan cselekvő egyénekké váljanak, mind személyes életük, mind társadalmi helyzetük kapcsán. Mindezt két terület, az énhatékonyság, valamint a társadalmi és környezeti ügyek iránti érdeklődés és tudatosság fejlődésének támogatása útján igyekszünk elérni.

Ilyen formában érhetőek el képzéseink

b_Kurzus/szakkör (egymásra épülő d_Workshop (alkalmanként egy-egy téma mentén szervezett foglalkozás) f_Tábor (tanítási időn kívüli összefüggő program) rendszeres foglalkozások) többnapos

Itt vagyunk jelen

a_ Dél-Alföld (Békés megye Bács-Kiskun megye) Csongrád megye

Nekik szólnak programjaink

c_7-8 éves gyerekek d_9-10 éves gyerekek e_11-12 éves gyerekek f_13-14 éves gyerekek

Top kompetenciák, amiket fejlesztünk

Alkalmazkodókészség/reziliencia Együttműködés/csapatmunka Kommunikáció