Skip to content

Szemfüles Egyesület: Együtt az inkluzív nevelésért

Rövid ismertető

Az egyesület célja az sni gyermekek inkluzív nevelésének segítése, képességeik egyénre szabott fejlesztése mellett a családok komplex támogatása,a befogadó pedagógusok ismereteinek és módszertani tudásának bővítése, a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése céljából.

Misszió

A Szemfüles Egyesület komplex támogatást nyújt a fejlődési eltéréseket mutató gyermekeknek és családjaiknak. Tevékenységünk középpontjában kiemelkedő helyet foglal el a prevenció, melynek érdekében rendszeresen szervezünk szülői készségeket fejlesztő, valamint szülőtámogató programokat. A gyermekekre irányuló diagnosztikai és terápiás tevékenységünk kiegészül a szülők, a család, a befogadó és az sni gyermekkel foglalkozó különbözőszakemberek folyamatos támogatásával, segítésével.

Fő program

Szakmai konferenciák, interaktív előadások szervezése aktuális témákban a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó különböző szakemberek számára. Ahol az elméleti tudás mellett a gyakorlati módszerekre is nagy hangsúlyt fektet az egyesület.

További programok

Szemfüles Szülői Estek, melyek a szülői készséget fejlesztésére összeállított programsorozat.
Korai Fejlődés Klub, melyben a változatos előadások mellett a szülőknek lehetőségük van a szakemberektől kérdezni, a felmerülő problémákat megbeszélni. Intenzív fejlesztő hét gyermekeknek a nyári időszakban;
Nyári csoportos programok (iskolaelőkészítő, finommotorika fejlesztő, beszédészlelés fejlesztő, nagymozgás fejlesztő) az egyéni fejlesztések mellett;

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Veszprém vármegye
  • Zala vármegye
Nekik szólnak a programjaink
  • Óvodás gyermekek (3-6)
  • Szülők
  • Pedagógusok
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Alkalmazkodókészség/reziliencia
  • Érzelmi Intelligencia
  • Szociális és kulturális nyitottság