Skip to content

InDaHouse Hungary Egyesület

Rövid ismertető

Az InDaHouse Hungary közösségével borsodi falvakban és szegregátumban élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartanak egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat heti rendszerességgel.

Misszió

Célunk, hogy a programunkban részt vevő, mélyszegénységbe születő gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító felnőttekké váljanak, egyenlő és szolidáris tagjai legyenek a társadalomnak, és a tőlünk kapott támogatást be tudják építeni a gyerekeik nevelésébe. További célunk a programban lévő gyerekek testi és lelki egészségének védelme és megőrzése, reális és komplex világlátásuk és az ehhez szükséges önkifejezésük és önérdekérvényesítő képességük növelése.

Fő program

Kora gyermekkori program: 0-4 éves gyermekek saját otthonaiban személyre szabott fejlesztő foglalkozások.
Iskolaelőkészítő program: A gyerekek kiscsoportokban, majd egyéni foglalkozások keretében, saját fejlődési szintjükhöz illeszkedően kapnak fejlesztést, mely támogatja a későbbi iskolai sikerességüket.
Kistanoda: Minden gyerek a saját tempójában elsajátítsa az alapvető írás, olvasás és számolási készségeket.
Nagytanoda: A fiatalok felnőtt életben gyakori szituációkban állják meg a helyüket.

További programok

– Mentorprogram: A mentor nyomon követi a gyermek előmenetelét, bátorítja és segíti a problémák megoldásában.
– Egészség program: a gyerekek egészséges fejlődésének és egészség megőrzésének támogatása a szükséges szakorvosi vizsgálatok szervezése, az előjegyzett időpontokra való eljutás biztosításával.
– Online tanoda: hétköznap délutánonkénti tanulási támogatás, amit online önkéntesek biztosítanak.
– Kamaszcsoportok: felső tagozatos és középiskolás kamaszok mentálhigiénés és közösségi támogatása.

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Nekik szólnak a programjaink
  • Óvodás gyermekek (3-6)
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Együttműködés/csapatmunka
  • Önbizalom/önismeret
  • Szociális és kulturális nyitottság