Skip to content

KacsaKő Közösségépítő Egyesület

Rövid ismertető

A KacsaKő különböző társadalmi buborékból érkező gyerekekkel és fiatalokkal csaknem egyedülálló módon alkot befogadó és biztonságos közösséget. Ingyenes programjaikon élménypedagógiai programokon keresztül fejleszti a résztvevők társas és pszichológiai kompetenciáit.

Misszió

A KacsaKő célja, hogy csökkentse a különböző társadalmi csoportok között fennálló szakadékot. A programok hozzájárulnak a többségi társadalom érzékenyítéséhez, az eltérő csoportok egymás iránt táplált előítéleteinek mérsékléséhez, illetve hátrányos helyzetű gyerekek esélyeik növeléséhez. Az Egyesület célja olyan képességek fejlesztése, amik hozzájárulnak a felnőttkori problémák könnyebb megoldásához, és a konfliktusok kezeléséhez is.

Fő program

2019 óta minden évben megrendezésre kerül egy egyhetes ottalvós sport- és élménytábor 10-16 éves gyerekek számára, akik különböző társadalmi buborékokból érkezve lépnek a KacsaKő közösségbe. A táborban használt élménypedagógiai módszerekkel, fair play csapatsportokkal a gyerekek megismerik egymást és önmagukat, nő az önbizalmuk, nyitottabbá és empatikusabbá válnak, nő az önérvényesítő képességük, és mindezek által csökkenhetnek az előítéletek és a rasszizmus.

További programok

– KacsaKő Klub – havi rendszerességű élménypedagógiai programok.
– KacsaKő Next – A 15-17 éves résztvevők egy társadalmi projektem dolgoznak a kirekesztés ellen, munkaerőpiaci készségeiket fejlesztik, nemzetközi táborokban vesznek részt.
– KacsaKő bajtársprogram – Programunk 13 évnél idősebb, rutinos résztvevői “bajtársakként” a fiatalabb táborozóknál felelősségteljesebb szerepkörben vesznek részt a közösség életében.
– Önkéntesképzés – A csapat évszakonként tudásmegosztó workshopokon vesz rész.

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Bács-Kiskun vármegye
  • Budapest
  • Pest vármegye
Nekik szólnak a programjaink
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Együttműködés/csapatmunka
  • Önbizalom/önismeret
  • Szociális és kulturális nyitottság