Skip to content

KÉPEZŐ

Rövid ismertető

A KÉPEZŐ egy képzőművészet alapú oktatási program, amely nagy hangsúlyt helyez a művészeti nevelésre, a jövő kompetenciáinak fejlesztésére, illeszkedik a Nat-hoz és élményben részesíti a gyerekeket és a pedagógusokat az oktatás során a műalkotások szemléltetésével és a vizuális nevelés eszközeivel.

Misszió

A KÉPEZŐ oktatási programunk célja, hogy a képzőművészetet, mint eszközt vonjuk be a közoktatásba, az óvodai alapprogramhoz és az iskolai alaptantervhez illeszkedve, interdiszciplináris módon, fejlesztve a jövőben fontos tudást, kompetenciákat és készségeket iskolai kereteken túl. Missziónk a képzőművészet népszerűsítése óvodás kortól az érettségiig, egy újszerű, komplex látásmód kialakítása, egy művészetet szerető, értő, a társadalmi problémákra és egymásra fogékony gyerekek nevelése.

Fő program

ARTkoffer: művészeti bőrönd, érdekes alkotásokkal, izgalmas történetekkel, interaktív feladatokkal és játékkal. A foglalkozásokon olyan témákat dolgozunk fel egy-egy képzőművész életén keresztül, amely izgalmas, meghökkentő, vicces, inspiráló, tanulságos.
KÉPEZŐkoffer: Nat-hoz és különböző tantárgyakhoz kapcsolódnak az interdiszciplináris oktatás jegyében. Minden alkotóhoz egy-egy olyan témát kapcsolunk, amelyet valamely tantárgy kötelező tananyagának része.

További programok

Képező Ovi: Képzőművészet-alapú, élménypedagógiai módszerekre épülő, alkotótevékenységgel összekötött foglalkozás, a gyerekek játszva ismerkednek meg képzőművészettel.
A KÉPEZŐ Komplex Tehetséggondozó Program egy művészeti témájú, élmény- és alkotásközpontú program, mely egy művészet és a vizuális nevelés eszköztárát felhasználó komplex, elméletet és gyakorlatot ötvöző foglalkozássorozat. Kibontakoztatja a művészetek iránt érdeklődő, tehetséges gyermekek szellemi és gyakorlati képességeit.

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Budapest
Nekik szólnak a programjaink
  • Óvodás gyermekek (3-6)
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
  • Szülők
  • Pedagógusok
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Érzelmi Intelligencia
  • Kreativitás
  • Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás