Skip to content

Motiváció Tanodák

Rövid ismertető

A Motiváció Tanodák hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján két helyszínen: Szegeden és Balástyán.

Misszió

A Motiváció Tanodák fő célja a tanodába járó gyermekek és fiatalok támogatása abban, hogy tudatos, aktívan cselekvő egyénekké váljanak, mind személyes életük, mind társadalmi helyzetük kapcsán. Mindezt két terület, az énhatékonyság, valamint a társadalmi és környezeti ügyek iránti érdeklődés és tudatosság fejlődésének támogatása útján igyekszünk elérni.

Fő program

A Motiváció Tanodákban főként hátrányos helyzetű gyerekek járnak, ahol kis létszámú csoportokkal foglalkozik egyszerre több mentor. A csoportfoglalkozásokra az iskola után, délutánonként kerül sor. Minden csoportba heti két alkalommal várják az általános-, és középiskolás gyerekeket, fiatalokat. Ezekre az alkalmakra készség-, képességfejlesztő játékokkal, gyakorlatokkal készülnek a mentorok, tanodapedagógusok, olyan témákat feldolgozva, melyek iránt a gyerekek is érdeklődnek.

További programok

Csoportfoglalkozásokon kívüli programjaink: egyéni tanulások, szabadidős programok, táborok, kirándulások, családi napok, közösségi napok, vitaklub, olvasóklub, klímatudatosságot fejlesztő foglalkozások, Tanoda Önkormányzat, pszichológusi egyéni, illetve csoportos foglalkozások.

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Csongrád-Csanád vármegye
Nekik szólnak a programjaink
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Együttműködés/csapatmunka
  • Kommunikáció
  • Önbizalom/önismeret