Skip to content

Palladion Műhely — Kheirón Klub

Rövid ismertető

A Kheirón Klub játékos, fejlesztő programja révén szórakoztató formában ismertetik meg a gyerekekkel a klasszikus ókor világát, az európai kultúra közös gyökereit. Szabadon hozzáférhető, interaktív tartalmainkkal közelebb hozzák az antik Mediterráneumot, és a pedagógusok munkáját is segítik.

Misszió

A Palladion Műhely célja, hogy tudományosan kutassa és jelenvalóvá tegye az antik hagyományt napjaink kultúrájában, segítse a klasszikus ókori művészet értő befogadását. A Kheirón Klubot iskolások számára készítjük: a tananyaghoz kapcsolódó, de a tankönyvi kereteken túllépő, interaktív tartalmakkal segítjük a történelem, irodalom, vizuális kultúra és latin nyelv oktatását, országos tanulmányi versenyünkkel pedig a tanulás játékosításához, a csapatmunka örömének megtapasztalásához járulunk hozzá.

Fő program

Kheirón Klub: ingyenes oktatási platform az ókori kultúrák bemutatására, fejleszti az értő olvasást, forráselemzési képességet, vizuális tájékozottságot és a kézügyességet, beépíthető a történelem, latin, vizuális kultúra, irodalom tantárgyak anyagába.

Pannon Versenyjátékok: országos, ingyenes tanulmányi verseny általános és középiskolások számára, egyéni és csapatversenyekkel. Növeli a diákok tanulási motivációját és a tanulás hatékonyságát, az ismeretszerzést közösségi élménnyé alakítja.

További programok

Kheirón Matinék: játékos szakköri foglalkozások 8-13 éves gyerekeknek a klasszikus ókor kultúráiról

Propylaia: ókortudományi tábor középiskolás diákoknak a Palladion és az ELTE szervezésében, amely betekintést nyújt a kapcsolódó egyetemi képzésekbe.

Graeco-Aegyptiaca: online előadássorozat az ókori Egyiptom és Hellasz kulturális kapcsolatairól, nemzetközi kutatók részvételével, a University College Londonnal együttműködésben.

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Országos - online
  • Budapest
Nekik szólnak a programjaink
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
  • Pedagógusok
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Együttműködés/csapatmunka
  • Kreativitás
  • Szociális és kulturális nyitottság