Skip to content

Rosa Parks Alapítvány – Láthatatlan Tanoda

Rövid ismertető

Az Alapítvány a befogadó, minőségi oktatást segíti elő hátránykompenzáló oktatási programmal, az intézményeken belüli befogadó, inkluzív oktatást támogató munkával és a szülőknek nyújtott jogi segítséggel.

Misszió

A Rosa Parks Alapítvány hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek számára biztosít megtartó, fejlesztő közeget. A szociális munka és a jog eszközeivel támogatjuk a családokat, hogy élni tudjanak a szabad iskolaválasztás jogával, hogy gyerekeik jó színvonalú, inkluzív iskolákba járhassanak, önbizalmuk javuljon, képességeik fejlődjenek. Ehhez mentorálással, fejlesztő foglalkozásokkal, pszichológussal, korrepetálással és szabadidős programokkal járulunk hozzá.

Fő program

A Láthatatlan Tanoda fő célja, hogy az óvodás korban bekerült gyermekek jó minőségű, inklúzív oktatási intézményben kezdjék meg tanulmányaikat. Ennek érdekében információt nyújt a szülőknek, végigkíséri az iskolai beiratkozás folyamatát, majd hátránykompenzáló szolgáltatásokat nyújt a tanodás gyermek számára, hogy minél jobban megállja a helyét az iskolában. Az iskolai beiratkozások mellett, az átiratkozásokban is segítséget nyújtunk, ha a gyermek, szülő jelzi az erre vonatkozó igényét.

További programok

A Rosa Parks Alapítvány a Láthatatlan Tanoda programon kívül országos jogsegélyt nyújt iskolai ügyekben, illetve jelenleg egy kutatást végez, amely a sajátos nevelési igényűnek minősített roma gyerekek oktatási helyzetét vizsgálja. A Tanodán belül számos program fut: az óvodai programban egyéni fejlesztést és csoportos foglalkozást tartunk; az általános iskolai programban csoportokat és korrepetálást szervezünk; a középiskolai korosztálynak klubot és pályaorientációs foglalkozásokat tartunk.

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Budapest
Nekik szólnak a programjaink
  • Óvodás gyermekek (3-6)
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
  • Szülők
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Együttműködés/csapatmunka
  • Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás
  • Önbizalom/önismeret