Skip to content

Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület

Rövid ismertető

A Televele Egyesület óvodáskortól kamaszkorig foglalkozik a gyerekek médiatudatosságának fejlesztésével. Élményalapú foglalkozásokat tart óvodákban, iskolákban, a szülők számára médiapedagógia programokat, a pedagógusoknak médiaoktatási képzéseket szervez.

Misszió

A Televele Egyesület elsődleges célja a médiapedagógiai tevékenység széleskörű elterjedésének segítése, a médiapedagógia mint szemléletmód előmozdítása. Célunk, hogy azokban az intézményekben, ahol megvalósulnak a programjaink a gyerekek tudatosabbá váljanak saját médiahasználatukban, a pedagógusok és a szülők pedig jobban értsék a gyerekeket, a médiahasználatukat és médiaélményeiket.

Fő program

Digitális mászófal programunk három korosztály számára kínál korosztályonként három, 120 perces egymásra épülő foglalkozást. A foglalkozások fókusza a digitális terek egészséges és kreatív használatának fejlesztése, olyan használati szokások, viselkedési minták és értékek kialakítása, amelyek segítik, hogy a gyerekek alkotó módon használják a digitális tér kínálta lehetőségeket. Mindez az önismeretet is fejlesztő, csoportmunkára épülő, játékos gyakorlatokon keresztül zajlik.

További programok

Digitális médiaovi programunk az óvodai médianeveléshez kínál foglalkozásokat. Digitális képmanipuláció és a mesterséges intelligencia témakörben a 13-15 éves korosztály számára fejlesztettünk foglalkozásokat. Részt veszünk a Critical ChangeLab nemzetközi programban, amelynek keretében a kritikai gondolkodás fejlesztését célzó foglalkozásokat tartunk.

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Országos - online
  • Budapest
Nekik szólnak a programjaink
  • Óvodás gyermekek (3-6)
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
  • Szülők
  • Pedagógusok
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Alkalmazkodókészség/reziliencia
  • Kommunikáció
  • Önbizalom/önismeret
Weboldal