Skip to content

United Way Magyarország

Rövid ismertető

OkoShop- pénzügyi és motivációs edukációs program általános iskolásoknak

Misszió

Az OkoShop program célja, hogy alapvető pénzügyi ismereteket adjon át és pozitív hatással legyen a diákok fejlődésére és teljesítményére, a közösségi kapcsolatok alakulására, a diák-tanár, és az iskola-család kapcsolatra is. Segíti a gazdálkodási készségek, pénzügyi tudatosság kialakulását, támogatja a matematikai készségek fejlődését és a céltudatosság kialakulását. Hozzájárul intézményi célok (pl. hiányzások csökkentése, tanulmányi eredmények javítása) eléréséhez is.

Fő program

Okoshop / Pénzügyi ismeretek és tudatosság – 8-13 éves korosztály számára. Motivációról, céltudatosságról, pénzügyi alapismeretekről szól.

További programok

– Értő olvasás/ Tanulást Könnyítő Program – 6-9 éves korosztály
– Innomate /Vállalkozási ismeretek – Középiskolásoknak
– Munkaerő piaci belépés hátrányos helyzetű fiataloknak – 18+ korosztály
– Humanitárius segítség: pl Covid, Ukrajnai menekültek (#EgyüttUkrajnáért program)

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Országos - személyes
Nekik szólnak a programjaink
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
  • Pedagógusok
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Együttműködés/csapatmunka
  • Kreativitás
  • Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás