Skip to content

Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért

Rövid ismertető

Céljuk, hogy pedagógiai megközelítésük és oktatási programjaik, tananyagaik segítségével hozzájáruljanak ahhoz, hogy a diákokat a múltról való ismeretek megszerzése mellett érzékenyebbé, nyitottabbá tegyék egymás elfogadására és a körülöttünk lévő világ árnyaltabb értelmezésére.

Misszió

A Zachor Alapítvány 2007 óta dolgozik tanárokkal, szakmai segítséget nyújtva számukra: személyes történetekre épülő digitális oktatási anyagokkal a 21. században fontos készségek fejlesztését segíti elő, miközben korszerű és hasznos tudással gyarapítja a diákokat a közelmúlt történelmi eseményeiről és korunk társadalmi jelenségeiről. Képzéseivel számos lehetőséget kínál tanároknak a szakmai fejlődésre, valamint diákok bevonására helyi, országos és nemzetközi projektekben.

Fő program

Az IWalk program a USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumából származó videóinterjúkra épülő interaktív helytörténeti digitális oktatási program. Az ingyenesen elérhető IWalk telefonos applikáció révén a felhasználó a települések egykori lakóinak, holokauszt-túlélőknek a személyes történetein, videós visszaemlékezésein keresztül, valamint más helyspecifikus források (pl. archív fotók, dokumentumok) révén tudhat meg többet a helyi zsidó közösség múltjáról és jelenéről.

További programok

1. Diákoknak szóló pályázatok (pl. „A művészet az elmondhatatlan tolmácsa” c. művészeti pályázat, amely idén 10. alkalommal került meghirdetésre)
2. Junior Intern Program (egyéves oktatási program diákoknak)
3. Vándorkiállítások (pl. művészeti kiállítás diákok alkotásaiból)
4. Tanártovábbképzések, webináriumok
5. Nemzetközi oktatási projektek (pl. Arks Projekt)
6. Országos nagyköveti program és a Videóinterjúkkal Oktató Pedagógusok Szakmai Hálózata

Kapcsolati információk
Lokáció
  • Országos - személyes
  • Országos - online
Nekik szólnak a programjaink
  • Alsó tagozatosok (7-10)
  • Felső tagozatosok (11-14)
  • Szülők
  • Pedagógusok
Top kompetenciák, amiket fejlesztünk
  • Érzelmi Intelligencia
  • Kritikus gondolkodás/ problémamegoldás
  • Szociális és kulturális nyitottság